pl en

Coaching dla menedżerów

Coaching dla menedżerów

Program:

1. Coaching jako narzędzie menadżera w procesie rozwoju pracownika.

2. Proces coachingu: teorie uczenia się, cykl uczenia się wg Kolba, indywidualne style pracy, poziomy uczenia się wg Blooma.

3. Umiejętności i cechy coacha.

4. Przygotowanie do prowadzenia coachingu - model coachingu, przygotowanie siebie, miejsca i klienta.

5. Etapy coachingu:    

Określenie potrzeb i celów
Uzgodnienie potrzeb rozwojowych
Opracowanie planu szczegółowego
Wykonywanie zadania z uwzględnieniem przeszkód jakie mogą się pojawić
Przegląd działania i wybór najlepszego rozwiązania dla klienta
Zakończenie coachingu.

6. Studium przypadku: coaching w miejscu pracy, coaching kierowników, coaching  aktywnego słuchania, obserwacji i planowania, itp. 

7. Działania i ćwiczenia: afirmacje, ocenianie, myślenie pytaniami, mocne strony osobowości, dziennik moich frustracji, odgrywanie ról, itp.   

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodą coachingu i jego rolą w procesie rozwoju pracowników w organizacji. Doświadczenie w jaki sposób coaching może prowadzić do osiągania celów, większej skuteczności  i efektywności. Stawanie się dobrym coachem w toku treningu polegającego na wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym jak stosuje się konkretną umiejętność czy wiedzę.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 700 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C2
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Coaching dla menedżerów

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas