pl en

Zarządzanie skoncentrowane na rezultat

Zarządzanie skoncentrowane na rezultat

Zarządzanie skoncentrowane na rezultat 

Cel Szkolenia:

Szkolenie polegające na doskonaleniu umiejętności menedżerskich w kontekście Zarządzania Zorientowanego na Rezultat.

W ramach szkolenia szczególny akcent położony zostanie na:

 • rozwój postaw przywódczych,
 • ukształtowanie otwartości na zmiany,
 • rozwój umiejętności koordynowania działań zespołów w kierunku wyznaczonych celów,
 • rozwój kompetencji w zakresie planowania i realizowania cyklu komunikacyjnego w zarządzaniu,  
 • rozwój umiejętności w obszarze przygotowania i prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i oceniających z podwładnym,
 • nabycie umiejętności skutecznego motywowania do współpracy w zespole.

Program szkolenia:

Moduł 1 Istota przywództwa – wizja i rola szefa

 • Mapa kompetencji menedżera
 • Style zarządzania i ich efektywność
 • Schematy w zarządzaniu – przeformułowanie

Moduł 2 Zarządzanie skoncentrowane na rezultat – wprowadzenie

 • Założenia zarządzanie skoncentrowanego na rezultatach
 • Kolejność działań w koncepcji ROM
 • Jak dobrze postawić cel – zasada SMART
 • Rola nastawienia w pracy menedżera - postawa proaktywna a postawa  reaktywna

Moduł 3 Zarządzanie zespołem skoncentrowane na rezultat

 • Istota zespołowości
 • Korzyści pracy w zespole – efekt synergii
 • Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość
 • Team, Set, Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, Dramat
 • Dobór osób w zespole – pułapki w procesie tworzenia zespołu
 • Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju
 • Role podejmowane przez członków zespołu
 • Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu

Moduł 4 Narzędzia zarządzania w metodzie ROM

 • Cykl komunikacyjny – podstawowe narzędzie w ROM
 • Komunikacja w organizacji: kanały komunikacyjne, efektywne przekazywanie informacji, jasność sytuacji komunikacyjnych
 • Bariery w komunikacji – błędy w przepływie informacji
 • Reguły tworzenia umów na rezultat
 • Rozmowa planująca
 • Rozmowa monitorująca – coachingowe metody udzielania wsparcia
 • Rozmowa oceniająca
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Moduł 5 Współpraca w metodzie ROM

 • Aktywne poszukiwanie współpracy
 • Szanse i pułapki rywalizacji
 • Wygrywająca taktyka współpracy WIN-WIN
 • Metody budowania współpracy ukierunkowane na rezultat
 • TOP TEN zasad współpracy w metodzie ROM

Ilość godzin: 16h - 2 dni

Termin dla grup zamkniętych z firm: możliwość dogodnego ustalenia terminu i miejsca

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Szkołę Biznesu MBA przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenia:

 • zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej)
 • podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach.

Cena: 1 200zł za osobę (cena obejmuje dwa dni szkolenia)

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki
ul. Garbary 2, Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M: mba@byd.pl
T: + 48 52 567 00 14

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Zarządzanie skoncentrowane na rezultat

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas