pl en

Kto zabrał mój ser? - Skuteczne zarządzanie zmianą

Kto zabrał mój ser? - Skuteczne zarządzanie zmianą

Kto zabrał mój ser? SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Cel Szkolenia:

Szkolenie skoncentrowane na przełamywaniu utartych schematów myślowych, pozwalające rozumieć potrzebę zmiany jako warunku rozwoju organizacji oraz rozwoju własnego, ukazujące różne style reagowania na zmianę i pobudzające do aktywnego działania. Cel szkolenia ukierunkowany na rozwój umiejętności zarządzania zmianą, zarówno w ujęciu procesowym jak i interpersonalnym.

Program szkolenia:

Moduł 1 Proces zmian w organizacji

 • Rodzaje zmian w organizacji.
 • Podejście do zmiany.
 • Czynniki wymuszające zmiany w organizacji.
 • Znaczenie i wpływ zmian na działalność organizacji i jej pracowników.
 • Osiąganie gotowości na zmiany – rola menedżera i motywacja do zmian.

Moduł 2 Rola menedżera w procesie zmian

 • Rola menedżera w stymulowaniu zmian.
 • Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości.
 • Grupowe rozwiązywanie problemów.
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian.

Moduł 3 Zachowania pracowników w procesie zmian

 • Film „Kto zabrał mój ser”
 • Możliwe reakcje na zmiany
 • Etapy reakcji na zmianę

Moduł 4 Budowanie pozytywnego nastawienia do zmian w organizacji

 • Znaczenie innowacji a strategia organizacji – co by było, gdyby... organizacja się nie zmieniała?
 • Stereotypy – tajemnica braku sukcesu i przyczyna oporu.
 • Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje.
 • Dlaczego „lepiej” nic nie zmieniać – typowe przyczyny oporu przed zmianą.
 • Obawy i korzyści płynące ze zmian.
 • Modelowanie skutecznej postawy.
 • Strategie podejścia do zmian i trudnych sytuacji.
 • Rodzaje emocji wywołanych przez zmiany.
 • Odruchowe reakcje w odpowiedzi na zmianę.
 • Radzenie sobie z lękiem przed nieznanym.
 • Weryfikacja własnego stanowiska wobec zmiany.
 • Obranie nowej drogi.
 • Specyfika budowania skutecznych strategii i eliminowania destrukcyjnych.

Moduł 5 Efektywne komunikowanie zmian

 • Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian
 • Typowe błędy w komunikacji
 • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian
 • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom
 • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian
 • Zarządzanie słowem: wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty
 • Język korzyści a język problemów
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź

Ilość godzin: 8h (1 dzień)

Termin dla grup zamkniętych z firm: możliwość dogodnego ustalenia terminu i miejsca

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Szkołę Biznesu MBA przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenia:

 • zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej)
 • podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach.

Cena: 800 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

 

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

 

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Kto zabrał mój ser? - Skuteczne zarządzanie zmianą

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas