pl en

Zasady rekrutacji
Szkoła Biznesu

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studium doktorskie poproszeni zostaną o:

  • wypełnienie kwestionariusza osobowego: doc. / pdf.
  • rozmowę doradczą kończącą się wydaniem OCENY KWALIFIKACYJNEJ (dokument potwierdzający dorobek naukowy i przygotowanie kandydata),
  • przedłożenie odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów oraz innych posiadanych świadectw kwalifikacyjnych,
  • wniesienie opłaty wpisowej,
  • złożenie 1 zdjęcia legitymacyjnego,
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Każdego z Państwa zainteresowanego ofertą studium doktorskiego prosimy o kontakt ze Szkołą Biznesu MBA - tel. 52 567 00 14, mail: mba@byd.pl, lub osobiście w WSG, bud C, pok. C1.

Etapy rekrutacji:

  1. Etap - wypełnienie kwestionariusza osobowego i wysłanie na adres mba@byd.pl   doc. / pdf.
  2. Etap - rozmowa doradcza z Kierownikiem Studium Doktorskiego - celem poznania zainteresowań naukowych kandydata.
  3. Etap - wydanie oceny kwalifikacyjnej na temat kandydata.
  4. Etap - przyjęcie na studium - przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy.
mba

MBA

+48 52 567 00 14
Karolina Pastewska-Małysz Coordinator Szkoły Biznesu MBA
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas