pl en

Warsztat zarządzania projektami IT w oparciu o podejścia zwinne (SCRUM, DSDM, PRINCE2Agile®)

Warsztat zarządzania projektami IT w oparciu o podejścia zwinne (SCRUM, DSDM, PRINCE2Agile®)

WARSZTAT ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IT W OPARCIU O PODEJŚCIA ZWINNE (SCRUM, DSDM, PRINCE2Agile®)[1]

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak prowadzić projekty informatyczne w tym w „zwinnym środowisku”, które są specyficznym rodzajem projektów o dużej zmienności.   

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu metodyk, standardów zarządzania projektami informatycznymi w tym w szczególności obszarów planowania, śledzenia postępów, sterowania, zarządzania ryzykiem, jakością i zmianą.
 • Powiązanie przekazanej wiedzy z realiami realizowanych projektów.
 • Poznanie wspólnego języka projektowego.

Korzyści uczestnictwa w warsztacie

 • Uczestnik szkolenia będzie rozumiał specyfikę prowadzenia projektu informatycznego.
 • Uczestnik szkolenia będzie znał i rozumiał całą terminologię projektową i nauczy się używać języka projektowego, co ułatwi komunikację w organizacji i skróci czas komunikacji.
 • Uczestnik szkolenia pozna podstawowe techniki i narzędzia potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów IT.
 • Uczestnik nauczy się dopasować poznane techniki i standardy do rzeczywistych projektów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie znających tematyki zarządzania projektami lub mających podstawową wiedzę w tym zakresie:

 • Przyszłych kierowników projektów informatycznych.
 • Personelu projektów informatycznych.
 • Szefów zespołów projektowych.
 • Członków zespołów projektowych.
 • Analityków, architektów, deweloperów.
 • Kierownictwa organizacji.

Program szkolenia

 1. Czym jest projekt i zarządzanie projektami informatycznymi?
 2. Projekty IT a usługi IT.
 3. Standardy i metody prowadzenia projektów IT.
 4. Projekt IT – krok po kroku.
 5. Przygotowywanie projektu.
 6. Planowanie projektu
 7. Zarządzanie ryzykiem:
 8. Projekt a analiza biznesowa.
 9. Zarządzanie wymaganiami i zmianami - podstawy:
 10. Śledzenie postępów.
 11. Skąd wiem jakie są postępy w projekcie IT i czy projekt idzie zgodnie z planem ?
 12. Jaki optymalny system raportowania wprowadzić w projekcie IT
 13. Kiedy i jak zamknąć projekt.

Formalności i zgłoszenia:

 • zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej)
 • podpisanie umowy o szkolenie.

Metody szkolenia

Szkolenie obejmuje 2 dni (16 godzin) i jest prowadzone w sposób warsztatowy w oparciu o cykl Kolba umożliwiający najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności: ćwiczenia warsztatowe, mini wykład, dyskusja moderowana, narracja, praca zespołowa, case study, prezentacja

Cena

 • 2 150 zł

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

[1] PRINCE2Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Warsztat zarządzania projektami IT w oparciu o podejścia zwinne (SCRUM, DSDM, PRINCE2Agile®)

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas