pl en

Etyka i etykieta w biznesie

Etyka i etykieta w biznesie

Program:

1. Rola protokołu dyplomatycznego we współczesnym świecie.

2. Dobre obyczaje a zwyczaje protokolarne.

3. Przyjmowanie delegacji zagranicznej.

4. Spotkania oficjalne i towarzyskie.

5. Praktyczne pojęcia etyczne (wartość norma, reguła i postawa etyczna, dylemat etyczny, interesariusz).

6. Związki między etyką a celami, efektywnością i wizerunkiem (firmy, organizacji, itp.).

7. Analiza, diagnoza, rozwiązywanie problemów i dylematów etycznych.

8. Tworzenie kodeksu etycznego.

9. Tworzenie programu rozwoju etyki (odpowiedzialność, kodeks etyczny, szkolenie, komunikacja etyczna, wzorce zachowań, procedury).

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami protokołu dyplomatycznego  przydatnych w kontaktach oficjalnych i towarzyskich. Przygotowanie do wprowadzenia kodeksu etycznego w instytucji, przedsiębiorstwie, itp., nauka tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych oraz programów rozwoju etyki. Wdrożenie słuchaczy do umiejętnego wykorzystania w sposób praktyczny reguł protokołu oraz etykiety i pierwszeństwa w działalności zawodowej. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

 

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Etyka i etykieta w biznesie

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas