pl en

Aktualności
Szkoła biznesu MBA

Zarządzanie projektami IT w oparciu o podejścia zwinne (Scrum, DSDM, PRINCE2 Agile)

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak prowadzić projekty informatyczne w tym w „zwinnym środowisku”, które są specyficznym rodzajem projektów o dużej zmienności.   

Cele szczegółowe:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu metodyk, standardów zarządzania projektami informatycznymi w tym w szczególności obszarów planowania, śledzenia postępów, sterowania, zarządzania ryzykiem, jakością i zmianą.

Powiązanie przekazanej wiedzy z realiami realizowanych projektów.
Poznanie wspólnego języka projektowego.

Korzyści uczestnictwa w warsztacie

Uczestnik szkolenia będzie rozumiał specyfikę prowadzenia projektu informatycznego.
Uczestnik szkolenia będzie znał i rozumiał całą terminologię projektową i nauczy się używać języka projektowego, co ułatwi komunikację w organizacji i skróci czas komunikacji.
Uczestnik szkolenia pozna podstawowe techniki i narzędzia potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów IT.
Uczestnik nauczy się dopasować poznane techniki i standardy do rzeczywistych projektów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie znających tematyki zarządzania projektami lub mających podstawową wiedze w tym zakresie:

Przyszłych kierowników projektów informatycznych.
Personelu projektów informatycznych.
Szefów zespołów projektowych.
Członków zespołów projektowych.
Analityków, architektów, deweloperów.
Kierownictwa organizacji.

Program szkolenia

Czym jest projekt i zarządzanie projektami informatycznymi?
Projekty IT a usługi IT.
Standardy i metody prowadzenia projektów IT.
Projekt IT – krok po kroku.
Przygotowywanie projektu.
Planowanie projektu
Zarządzanie ryzykiem:
Projekt a analiza biznesowa.
Zarządzanie wymaganiami i zmianami - podstawy:
Śledzenie postępów.
Skąd wiem jakie są postępy w projekcie IT i czy projekt idzie zgodnie z planem ?
Jaki optymalny system raportowania wprowadzić w projekcie IT
Kiedy i jak zamknąć projekt.

 

Certyfikacja

Certyfikat udziału w szkoleniu wystawiane przez Szkołę Biznesu MBA przy Wyższej Szkole Gospodarki przy współpracy z ProjekEvo.

Formalności i zgłoszenia:

zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej)
podpisanie umowy o szkolenie.

Metody szkolenia

Szkolenie obejmuje 2 dni (16 godzin) i jest prowadzone w sposób warsztatowy w oparciu o cykl Kolba umożliwiający najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności: ćwiczenia warsztatowe, mini wykład, dyskusja moderowana, narracja, praca zespołowa, case study, prezentacja

Trenerzy szkolenia:

Prowadzącym szkolenie jest akredytowany trener z wieloletnim doświadczeniem z firmy ProjektEvo.

Trener wiodący – MICHAŁ BRYNDEL
Trenerzy alrternatywni: ADAM CHMIELEWSKI, RADOSŁAW ZAJĄC, DOROTA PEC

Cena

1800 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

BANK PKO BP 69 1440 1215 0000 0000 0856 4191
Z dopiskiem: Warsztat zarządzania projektami - podejścia zwinne

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C2
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

mba

MBA

+48 52 567 00 14
Karolina Pastewska-Małysz Coordinator Szkoły Biznesu MBA
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas