pl en

Change Management® Foundation

Change Management® Foundation

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS 

Program:

1. Kontekst organizacji.

2. Jednostka a zmiana (style uczenia się i ich preferencje, czynniki wpływające na reakcję jednostki na zmianę, cztery psychologiczne podejścia do zmiany, podejście behawioralne, podejście poznawcze, podejście psychodynamiczne, podejście humanistyczne, osobowość a zmiana, opór wobec zmiany).

3. Zespoły a zmiana (kontekst dla zmiany w zespole, rodzaje zespołów, efektywny zespół, role w zespole).

4. Organizacje a zmiana (kontekst dla zmiany w organizacji, jak naprawdę działają organizacje – Metafory Morgana, przegląd modeli zmian organizacyjnych i podejścia do zmiany, dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące, różne modele zmiany, złożona zmiana, przywództwo a zmiana, kontekst dla przywództwa w zmianie, przywództwo i metafory, menadżerowie i liderzy, rodzaje liderów i kompetencji, przywództwo w różnych fazach zmiany, znaczenie wiedzy oraz zasobów, role przywództwa w procesie zmiany).

5. Egzamin Foundation.

Cele:
Celem szkolenia Change Management Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania zmianą. Zrozumienie, jak zmiana wpływa na pojedyncze jednostki, zespoły oraz całą organizację w sposób pozytywny jak również negatywny, pozwala spostrzec oraz zareagować odpowiednio wcześnie na zaistniałe sytuacje towarzyszące procesom zmiany. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno elementy związane z zarządzaniem zmianą na tle organizacji, zespołu i indywidualnym oraz omawia kwestie przeprowadzenia zmiany w organizacji.

Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Change Management Foundation.

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmiany,
 • poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany,
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian,
 • zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie,
 • poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji,
 • uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Adresaci:

 • osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą,
 • Project Managerowie,
 • kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • konsultanci zarządzania zmianą,
 • osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Egzamin i certyfikat:
Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 30 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej),
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 400 zł (cena za szkolenie) + 730 zł (cena za egzamin).

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Change Management® Foundation

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas