pl en

ITIL Foundation®

ITIL Foundation®

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS 

Program:

Dzień 1:

1. Wprowadzenie do ITIL® i najlepszych praktyk.

2. Cykl Życia Usługi.

3. Eksploatacja Usług (m. in. Zarządzanie Incydentami i Service Desk).

4. Przekazanie Usług (m. in. Zarządzanie Zmianą).

Dzień 2:

1. Strategia Usług (m. in. 4 główne składniki strategii, Portfel Usług i Katalog Usług).

2. Projektowanie Usług (m. in. Pakiet Projektowania Usług, Zarządzanie Poziomem Usług i 4P: Ludzie (People), Procesy (Processes), Produkty (Products), Partners (Partnerzy).

Dzień 3:

1. Ustawiczne Doskonalenie Usług (m.in. 7-stopniowy proces doskonalenia, Cykl Deminga i Model Ustawicznego Doskonalenia Usług).

2. Próbny Egzamin ITIL® v3 Foundation.

3. Pytania od Uczestników.

4. Egzamin ITIL® v3 Foundation.

Cele:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • zdobędzie wiedzę na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL,
  • będzie wiedział jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL,
  • zrozumie model procesowy, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę,
  • pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL,
  • przygotuje się do certyfikowanego egzaminu ITIL Foundation.

Adresaci:

  • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
  • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
  • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce,
  • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL Foundation.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs przygotowuje uczestników do egzaminu, który pozwala uzyskać certyfikat ITIL® Foundation. Egzamin składa się z 40 pytań. Jest to test wielokrotnego wyboru. Zdany egzamin uprawniający do odebrania certyfikatu oznacza prawidłowe odpowiedzi na 26 pytań.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej),
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 400 zł (cena za szkolenie) + 680 zł (cena za egzamin).

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - ITIL Foundation®

mba

MBA

+48 52 567 00 14
Karolina Pastewska-Małysz Coordinator Szkoły Biznesu MBA
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas