pl en

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Program:

1. Definicja autoprezentacji.

2. Elementy składające się na autoprezentację.

3. Efekt pierwszego wrażenia i procesy oceny z nim związane.

4. Świadome budowanie pierwszego wrażenia.

5. Znaczenie mowy ciała i komunikacji werbalnej w budowaniu autorytetu mówcy i podnoszeniu skuteczności przekazu:

perswazyjne znaczenie wybranych słów i zwrotów
likwidowanie głównych błędów i nawyków językowych
analiza podstawowych elementów mowy ciała w procesie prezentacji i autoprezentacji
wskazówki dotyczące pracy z głosem
spójność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi; ich znaczenie dla wiarygodności przekazu.

6. Swobodne poruszanie się, zajmowanie miejsca w przestrzeni.

7. Wystąpienie na siedząco czy na stojąco – przyjęcie odpowiedniej postawy ciała.

8. Formułowanie celu prezentacji – prezentacja informująca vs motywująca.

9. Metody budowania treści wystąpienia.

10. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań grupy odbiorców – analiza publiczności.

11. Znaczenie dostosowania przekazu do odbiorców.

12. Metody angażowania słuchaczy.

13. Próbki wystąpień połączone z informacją zwrotną.

14. Umiejętne kontrolowanie oznak zdenerwowania podczas wystąpienia.

15. Kluczowe błędy pojawiające się podczas wystąpień i sposoby ich unikania.

Metody prowadzenia zajęć:
Program proponowanego szkolenia został oparty na zasadzie: 20% teorii, 80% ćwiczeń. W związku z tym, jego charakter jest typowo warsztatowy – opiera się na zestawie praktycznych ćwiczeń i symulacji z elementami autodiagnozy oraz analizy materiałów audiowizualnych. W trakcie kursu kładzie się duży nacisk na aktywizację uczestników oraz zapewnienie każdemu z nich możliwości wypowiedzi podczas prowadzonych dyskusji, czy udziału w proponowanych formach aktywności.

Cele:
Uczestnicy uzyskują wiedzę oraz niezbędne umiejętności w zakresie skutecznego prezentowania własnych poglądów oraz efektywnego przedstawiania własnej osoby. Szkolenie sprzyja optymalnemu kształtowaniu własnego wizerunku oraz efektywnemu wywieraniu wpływu na innych ludzi w procesie prezentacji i autoprezentacji. W trakcie trwania kursu uczestnicy przyjrzą się własnym kompetencjom w zakresie wystąpień publicznych, zdiagnozują swoje mocne strony i dowiedzą się, w jaki sposób pracować nad słabszymi aspektami własnych wystąpień. Omówione zostaną najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji i metody pracy pozwalające kształtować dobre nawyki.

Adresaci:
Osoby chcące budować własny wizerunek w sposób świadomy oraz rozwijać swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, mające do czynienia z różnego rodzaju wystąpieniami (np. prezentacje produktów/usług, prowadzenie zebrań, prezentacje podczas zajęć dydaktycznych itp.).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 300 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas