pl en

Budowanie zespołu
Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Program:

1. Istota zespołowości.

2. Korzyści pracy w zespole – efekt synergii.

3. Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość.

4. Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju.

5. Role podejmowane przez członków zespołu.

6. Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu.

7. Mechanizmy zespołowe.

8. Układanka osobowości w zespole.

9. Skuteczne komunikowanie się w zespole.

10. Źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole.

11. Style reagowania na sytuacje trudne.

12. Budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win.

Cele:
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji wykorzystania zasobów tkwiących w zespołach, rozwój  umiejętności budowania zespołów i zarządzania różnorodnością, Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole. Budowanie ducha współpracy w oparciu o wspólny cel i zaangażowanie poszczególnych członków zespołu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 450 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas