pl en

Formuła i organizacja Studium
Formuła i organizacja Studium

Formuła i organizacja Studium

Formuła i Organizacja Studium

System studium skonstruowany jest w taki sposób, by uczestnicy mieli możliwość pogodzenia ich z dotychczasową aktywnością zawodową. Studium Doktorskie realizowane jest w trybie niestacjonarnym.
Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy, w Wyższej Szkole Gospodarki.
Częstotliwość spotkań - raz w miesiącu w sobotę i niedzielę.
Łącznie w harmonogramie rocznym przewidzianych jest 10 zjazdów.
Roczny terminarz zjazdów jest ustalany przez uczelnię i przedstawiany uczestnikom na pierwszym spotkaniu.

Cały program zjazdów trwa trzy lata i obejmuje m.in.:

  • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą naukową,
  • wybór promotora i tematu pracy doktorskiej,
  • gwarancję stałych konsultacji promotorskich oraz bieżącą opiekę promotora pomocniczego,
  • dostęp do materiałów dydaktycznych,
  • prowadzenie badań naukowych związanych z tematyką pracy doktorskiej i publikowanie ich wyników m.in. w punktowanych zeszytach naukowych WSG
  • konsultacje językowe, w tym przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego,
  • korzystanie z systemu grantów indywidualnych WSG,
  • przygotowanie  do otwarcia przewodu doktorskiego.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas