pl en

Program Studium
Program Studium

Program Studium

Program Studium

Program Studium obejmuje zagadnienia dostarczające uczestnikowi unikalnej wiedzy w dziedzinie nauk społecznych.
Ich zakres przewiduje również merytoryczne przygotowanie praktyków do pozyskiwania i analizowania informacji o charakterze naukowym, przygotowywania publikacji naukowych oraz zapoznanie słuchaczy z metodologią pisania pracy doktorskiej.


Przykładowe przedmioty:

 • andragogika
 • metodologia badań pedagogicznych
 • historia myśli pedagogicznej
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika kultury
 • gerontologia
 • pedeutologia
 • dydaktyka
 • teoria wychowania
 • wczesne koncepcje pedagogiczne
 • socjologia edukacji
 • prawo oświatowe
 • filozofia edukacji

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas