pl en

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dla Menedżerów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Program:

1. Cele, strategie, główne zadania ZZL.

2. Budowanie zespołu.

3. Sposoby prowadzenia polityki personalnej.

4. Narzędzia wspomagające Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

5. Cele i zasady tworzenia opisów stanowisk.

6. Szkolenia i ich rodzaje.

7. Zarządzanie Szkoleniami - badanie potrzeb, budowanie planu szkolenia.

8. Rozwój i doskonalenie pracownika poprzez udział w szkoleniach.

9. Zarządzanie przez kompetencje i efekty.

10. Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników.

11. Ocenianie pracowników - motywowanie przez ocenianie.

12. Budowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń.

13. Motywowanie przez budowanie ścieżek kariery.

14. Skuteczne metody motywowania pracowników.

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami i narzędziami Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z technikami budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. Nabędą umiejętności w zakresie motywowania i oceniania pracowników oraz poznają sposoby budowania systemów wynagrodzeń pracowniczych i planowania ścieżek kariery. Szkolenie skoncentrowane jest na praktyce, powadzone jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących ( m.in. dyskusja, analiza przypadku, ćwiczenia, symulacje)

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o naukę.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 520 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas