pl en

Efektywne przywództwo
Efektywne przywództwo

Efektywne przywództwo

Program:

1. Efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Istota przywództwa – rola lidera.

3. Modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania.

4. Kreatywne style przywództwa.

5. Przywództwo a typologia pracownika/zespołu.

6. Zarządzanie skoncentrowane na rezultat.

7. Wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień.

Cele:
Celem szkolenia jest poprawa umiejętności związanych z codziennymi zadaniami menadżera tj. delegowanie zadań, ocena pracownika i motywowanie, udzielanie konstruktywnej informacji. Poszukiwanie idealnego stylu przywództwa. Wyposażenie uczestników w narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 450 zł za osobę

Możliwość indywidualnej wyceny przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas