pl en

PRINCE2® Foundation - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

PRINCE2® Foundation - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

PRINCE2® Foundation[1] - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

Zdobądź certyfikat PRINCE2® i naucz się stosować metodykę przy wsparciu najlepszych jej praktyków!

Akredytowane szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z inprogress , która posiada akredytację na prowadzenie szkoleń i egzaminowanie

 

Cele szkolenia

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podstawę metodyczną i rozumienie mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2. W szczególności uczestnicy szkolenia powinni poznać i zrozumieć:

 • Podstawowe definicje i terminy stosowane w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
 • Pryncypia, do których odwołuje się metodyka
 • Tematy przewodnie PRINCE2
 • Procesy zarządcze, kroki i działania w zarządzaniu projektem
 • Kontekst stosowania PRINCE2 w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy są obecnie lub będą w przyszłości zaangażowani w realizację projektów:

 • Kadra zarządzająca
 • Kierownicy projektów
 • Specjaliści dziedzinowi,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Każdy zainteresowany tematyką zarządzania projektami chcący zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy  

Mogą w nim uczestniczyć osoby o różnym doświadczeniu projektowym i wypełniające różne role w strukturach projektu. Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania projektami.

Wiedza o metodyce PRINCE2 zdobyta na szkoleniu może być stosowana przy prowadzeniu projektów w każdej dziedzinie.

Program:

Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2:

Sprawy organizacyjnej szkolenia i egzaminu
Przegląd metodyki PRINCE2
Pryncypia metodyki PRINCE2
Pytania podsumowujące
Omówienie ćwiczenia – Puzzle (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)

Moduł 2 – Organizacja:

Przeznaczenie Tematu Organizacja
Role i obowiązki
Struktura zespołu zarządzania projektem
Kontekst klient – dostawca (do samodzielnego przeanalizowanie – praca domowa)
Pytania podsumowujące
Omówienie ćwiczenia – Role (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)

Moduł 3 – Proces Przygotowania Projektu:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Przygotowanie Projektu
Pytania podsumowujące

Moduł 4 – Uzasadnienie Biznesowe:

Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie Biznesowe
Wynik, rezultat i korzyść
Rozwój Uzasadnienia Biznesowego
Uzasadnienie Biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści
Pytania podsumowujące
Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść

Moduł 5 – Proces Inicjowania Projektu:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Inicjowanie Projektu
Pytania podsumowujące

Moduł 6 – Plany:

Przeznaczenie Tematu Plany
Poziomy planów w PRINCE2
Podejście do planowania
Technika planowania produktowego
Pytania podsumowujące
Omówienie ćwiczenia – Produkty (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)

Moduł 7 – Jakość:

Przeznaczenie Tematu Jakość
Planowanie jakości
Kontrola jakości
Nadzór jakości
Pytania podsumowujące
Ćwiczenie – Jakość – ćwiczenie fakultatywne do samodzielnej realizacji

Moduł 8 – Ryzyko:

Przeznaczenie Tematu Ryzyko
Procedura zarządzani ryzykiem
Wymagane zapisy – Rejestr Ryzyk
Pytania podsumowujące
Omówienie ćwiczenia – Ryzyko (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)

Moduł 9 – Proces Zarządzanie Końcem Etapu:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Zarządzanie Końcem Etapu
Pytania podsumowujące

Moduł 10 – Temat Postępy:

Przeznaczenie Tematu Postępy
Etapy zarządcze w projekcie
Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje
Mechanizmy sterowania Komitetu Sterującego
Mechanizmy sterowania Kierownika Projektu
Mechanizmy sterowania zależne od czasu
Mechanizmy sterowania zależne od zdarzeń
Pytania podsumowujące
Ćwiczenie – Raporty

Moduł 11 – Proces Sterowanie Etapem:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Sterowanie Etapem
Pytania podsumowujące

Moduł 12 – Zmiana:

Przeznaczenie Tematu Zmiana
Zagadnienia projektowe
Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami
Zarządzanie konfiguracją
Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami
Procedura zarządzania konfiguracją
Pytania podsumowujące

Moduł 13 – Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
Pytania podsumowujące

Moduł 14 – Proces Zamykanie Projektu:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Zamykanie Projektu
Pytania podsumowujące
„Piąta” decyzja strategiczna

Moduł 15 – Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem:

Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
Zakres procesu Zarządzanie Strategiczne Projektem
Pytania podsumowujące

Metody Szkolenia

Szkolenie obejmuje 2 dni (16 godzin) i jest prowadzone w sposób wykładowo - warsztatowy umożliwiający najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności: wykład, dyskusja, sesje pytań i odpowiedzi, ćwiczenia warsztatowe, case study

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS Ltd. Akredytacja oznacza, że szkolenie obejmuje przewidziany sylabusem materiał i dostarcza wiedzy adekwatnej do wymagań stawianych na egzaminie certyfikującym.

Uczestnicy na zakończenie szkolenia przystępują do egzaminu ze znajomości metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation.

Cena

 • 2 500 zł (cena za szkolenie wraz z egzaminem)

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M.
mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

[1] PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącymi do AXELOS Limited

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - PRINCE2® Foundation - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas