pl en

PRINCE2® Practitioner - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

PRINCE2® Practitioner - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

PRINCE2® PRACTITIONER[1] - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

Zdobądź certyfikat PRINCE2® i naucz się stosować metodykę przy wsparciu najlepszych jej praktyków!

Akredytowane szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z inprogress, która posiada akredytację na prowadzenie szkoleń i egzaminowanie

Czy wiesz że…

  • Już ponad 1 milion ludzi na świecie posiada certyfikat PRINCE2®[1] (Raport APMG 2012)
  • Do 2020 roku pojawi się ponad 41 milionów miejsc pracy w obszarze zarządzania projektami (Raport PMI: Talent Gap 2013)
  • Kierownicy projektów z certyfikacją PRINCE2® zarabiają o 15% więcej od swoich kolegów (Raport Płacowy firmy Indeed)

Cele szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest trwającym 2 dni szkolenie akredytowanym,realizowanym w formule warsztatowej. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom pogłębienie wiedzy oraz umiejętność zastosowania i oceny prawidłowości stosowania metodyki PRINCE2 w konkretnych sytuacjach projektowych oraz umiejętność adaptacji metodyki do konkretnego środowiska. W szczególności uczestnicy szkolenia powinni nabyć umiejętności:

  • Budowania adoptowania niezbędnej dokumentacji projektowej wykorzystywanej przez metodykę PRINCE2
  • Stosowania pryncypiów, tematów, procesów, ról i obowiązków w przykładowych środowiskach projektowych
  • Oceny prawidłowości stosowania poszczególnych elementów metodyki
  • Kontekst stosowania PRINCE2 w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Powyższa wiedza i umiejętności są wymagane na egzaminie Practitioner. Szkolenie kompleksowo przygotowuje kandydatów do tego egzaminu.

Program:

1. Ćwiczenie – model procesów PRINCE2.

2. Scenariusz projektu Alfa „Kawiarnie InCoffee”.

3. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Uzasadnienie Biznesowe. Obowiązki dotyczące Tematu Uzasadnienie Biznesowe.

4. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zespół Zarządzania Projektem.

5. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Strategia Zarządzania Komunikacją. Obowiązki dotyczące Tematu Organizacja.

6. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Etap inicjowania.

7. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Technika planowania opartego na produktach. Obowiązki dotyczące Tematu Plany.

8. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Ścieżka Audytu Jakości.

9. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Rejestr Jakości. Obowiązki dotyczące Tematu Jakość.

10. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Rejestr Ryzyk. Obowiązki dotyczące Tematu Ryzyko.

11. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Koniec Etapu.

12. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Opis Produktu.

13. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zapis Obiektu Konfiguracji.

14. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Procedura zarządzania konfiguracją.

15. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zagadnienia i budżety.

16. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zmiana. Obowiązki dotyczące Tematu Zmiana.

17. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Reakcje na ryzyko.

18. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Raporty. Obowiązki dotyczące Tematu Postępy.

19. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Grupa Zadań.

20. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.

21. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Zamykanie Projektu.

22. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu.

23. Informacja dodatkowa i ćwiczenie – Produkty zarządcze.

24. Rozwiązania ćwiczeń.

25. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner.

26. Pierwszy próbny egzamin PRINCE2 Practitioner wraz z wyjaśnieniami.

27. Drugi próbny egzamin PRINCE2 Practitioner wraz z wyjaśnieniami.

28. Mapa szczegółowa procesów, mapa produktów PRINCE2.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy są obecnie lub będą w przyszłości zaangażowani w realizację projektów tj.:

-Kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych,
-Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzorujący projekty w organizacjach,
-Osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Practitioner.

Od uczestników wymagany jest certyfikat na poziomie Foundation.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS Ltd. Akredytacja oznacza, że szkolenie obejmuje przewidziany sylabusem materiał i dostarcza wiedzy adekwatnej do wymagań stawianych na egzaminie certyfikującym.
Uczestnicy na zakończenie szkolenia przystępują do egzaminu ze znajomości metodyki PRINCE2 na poziomie PRACTITIONER. Po pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat. Certyfikat uzyskany do 31.12.2017 r. jest ważny przez 5 lat. Od nowego 2018 roku certyfikat będzie ważny już tylko 3 lata.

Cena

  • 3000 zł (cena za szkolenie wraz z egzaminem)
  • 1200 zł (cena za sam egzamin)

UWAGA! Istnieje możliwość zakupu podręcznika - koszt 270 zł brutto.

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M.
mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

[1] PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącymi do AXELOS Limited

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - PRINCE2® Practitioner - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas