pl en

Agile Project Management® Foundation

Agile Project Management® Foundation

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS 

Program:

1. Czym jest podejście zwinne?

2. Filozofia i Pryncypia Agile PM.

3. Agile Project Management.

4. Role i odpowiedzialności.

5. Przygotowanie projektu Agile Project Management.

6. Cykl życia projektu, Fazy, Produkty.

7. Komunikacja.

8. Priorytet wymagań oraz Timeboxing.

9. Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem.

10. Wymagania, oraz szacowanie wymagań.

11. Dostarczanie jakości.

12. Planowanie w Agile.

13. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Foundation.

Cele:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM Foundation w najnowszej wersji.

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce Agile PM.
 • poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z Agile PM.
 • poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 • przygotowanie się do certyfikacji Agile PM Foundation i Practitioner.

Adresaci:

 • Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a Agile PM.
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki Agile PM w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Agile PM Foundation.

Egzamin i certyfikat:
Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim (ze względu na brak oficjalnego tłumaczenia metodyki – w tej sytuacji zdający otrzymuje dodatkowe 10 minut). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej),
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 400 zł (cena za szkolenie) + 730 zł (cena za egzamin).

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Agile Project Management® Foundation

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas